тэжээлийн тээрэмд зориулсан стандарт үйл ажиллагааны жишээнүүд